RONCHEM,s.r.o.

Spoločnosť založená v roku 1998 zaoberajúca sa hygienou pre profesionálne použitie v potravinárskom
priemysle a poľnohospodárstve ale i iných segmentoch priemyslu, pôsobiaca na území Slovenska a Čiech.

Ponúka profesionálne partnerstvo pre všetkých zákazníkov, ktorých činnosť si vyžaduje:
– čistenie a dezinfekciu v prvovýrobe mlieka, hygienu vemena vrátane kompletného poradenského servisu v oblasti hygieny, vypracovania dokumentácie, zaškolenia pracovníkov, ukážky čistenia, rozborov mlieka
– predĺženie trvanlivosti potravinárskych výrobkov, ošetrenie zeleniny, mäsových výrobkov, úpravu výrobkov pridaním Agaru, želatíny a iných špeciálnych prídavných látok
– kompletný systém riadenia čistenia a dezinfekcie v potravinárskom priemysle, vrátane vypracovania sanitačných plánov, zaškolenia pracovníkov pre prácu s čistiacimi prostriedkami, ukážok čistenia, mikrobiálnych rozborov, dodávok techniky, analýzu nákladov a pod.
– čistenie a dezinfekciu prevádzok a zariadení nepotravinového charakteru

Zárukou kvality je spolupráca s medzinárodne známymi firmami FERDINAND EIMERMACHER GmbH s ktorou má uzatvorenú Zmluvu o exkluzivite pre územie Slovenska a Čiech a ASiRAL GmbH, ktoré sú pre svoju kvalitu a dlhoročné skúsenosti v oblasti hygieny uznávané odberateľmi celého kontinentu i mimo neho. Kvalita výrobkov REMI M.B. je vysoko hodnotená v oblasti prídavných látok do potravín, konzervačných látok na území Slovenska a Čiech.
Činnosť našich dodávateľských firiem je certifikovaná podľa ISO 9001 ,14001, 13485. Prostriedky pre poľnohospodárstvo sú schválené, certifikované a vysoko hodnotené i pre použitie v oblastiach ekologickej výroby.