Aditíva do lúhu

LA flüssigPosilnenie mycej účinnosti, bez odpeňovača, zmiešateľnú s koncentrovanými lúhmi.

Aditívum do studených a horúcich lúhov k naviazaniu tvrdosti a posilnenie mycej účinnosti lúhu.

FR-PlusNízkoteplotné aditívum  s obsahom komplexotvorných látok

Spája všetky pozitívne vlastnosti známych luhových aditív s možnosťou zníženia teploty lúhu pri zachovaní optimálneho čistiaceho účinku. Bez odpeňovača.

Aditívna do lúhu  – špeciálne prostriedky

FR Plus SNízkoteplotné aditívum  s odpeňovačom

Je určený na použitie v silne peniacich lúhoch, Ktoré je zvyčajne spôsobené zanesením lúhu lepidlom.

WSKPráškový s odpeňovačom

Vysoko aktívne aditívum k manuálnemu použitiu, obsahuje komplexotvorné látky bez fosfátov.

GXSKombinovaný produkt

Prostriedok v práškovej forme obsahuje všetky dôležité zložky potrebné k umývaniu fliaš ako hydroxid sodný, aditíva, odpeňovač a stabilizáciu tvrdosti.

LA SKEŠpeciálne aditívum na odstraňovanie samolepiacich etikiet s odpeňovačom

Aditívum do lúhu s vynikajúcim prienikom a bezproblémovým odstránením samolepiacich etikiet, s odpeňovačom.

Odpeňovače

Defo
Koncentrát

Zabezpečuje optimálne odstránenie etikiet a čisté lesklé fľašky.

Odpeňovače – Špeciálne produkty

Defo E
Ekonomický

Zabezpečuje svojim silným odpenivým účinkom bezproblémový priebeh umývania a zabezpečuje čisté a lesklé fľašky bez kvapiek.

Umývanie prepraviek

Super
Chlóralkalický

Chlóralkalický čistiaci prostriedok, použitie pri silných znečisteniach.

KR
Antistatický

Alkalický čistiaci prostriedok pre vonkajšie čistenie nápojových prepraviek. Špeciálne antistatická dávajú  prepravkám odpudivý povrch na nečistoty a predlžujú dobu opätovného znečistenia.

Stabilizácia tvrdosti vo vodných zónach

HSStabilný na chlórdioxid, obsahuje kyselinu fosfónovú

Obzvlášť pre použitie s chlórdioxidovou dezinfekciou. Neodbúrava chlórdioxid a stabilizuje spoľahlivo v alkalickom prostredí

WS 10Znižovanie pH

Kombinácia minerálnych kyselín na okyslenie vodných zón.

WS forteKombinovaná stabilizácia tvrdosti a znižovanie pH

Kyslý prostriedok na stabilizáciu tvrdosti pre teplovodné zóny bez kameňa pri stredných tvrdostiach vody.

Stabilizácia tvrdosti – Špeciálne produkty

WWTKyseliny fosfónové, pre vysokú tvrdosť vody

Obzvlášť pre použitie s chlórdioxid dezinfekciou. Neodbúrava chlórdioxid a stabilizuje spoľahlivo v alkalickom prostredí

HS2Sequestriermittel

Ekonomický na bázy fosfónových kyselín, stabilný na chlórdioxid.

Odkamenenie

Salzsäure mit InhibitorOdkamenenie  na báze kyseliny chlórovodíkovej

Kyslý prostriedok na odkamenenie, vysoko účinný, s inhibítorom korózie.

Odkamenenie – Špeciálne produkty

AS PulverOdkamenenie bez kyseliny chlorovodíkovej, prášková forma

Prostriedok na odkamenenie v práškovej forme na báze kyseliny amidosúlfónovej. Najlepšia znášanlivosť materiálov pri maximálnej účinnosti.

V prípade Vášho záujmu
kontaktujte nášho špecialistu
pre produkty pre Vinárstvo a liehovary

Marián Mojžiš
+421 908 727 820, mojzis@ronchem.sk
Ing. Branislav Magdolen
+421 915 784 096, hygiena@ronchem.sk