ASiRAL DuoSept je rozsiahly systém na dezinfekciu na báze chlórdioxidu bez kyseliny chlorovodíkovej pre CIP-zariadenia, umývacie stroje, povrchy, pasterov, rinzrov, atď.….

Produkty pre strojovú tvorbu

DuoSept PMAlkalický komponent v DuoSept-metóde

V spojení s  ASiRAL DuoSept Oxi alebo ASiRAL DuoSept CF.

DuoSept OxiKyselina sírová komponent v DuoSept- metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept PM.

DuoSept CFKyselina dusičná komponent v DuoSept- metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept PM.

DuoSept PM-KAlkalický komponent v DuoSept-metóda

V spojení s ASiRAL DuoSept PSG-R alebo ASiRAL DuoSept PSG-L. Koncentrát.

DuoSept PSG-RKyselina sírová komponent v DuoSept- metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept PM-K.

DuoSept PSG-LKyselina dusičná komponent v DuoSept- metóde

V spojení s  ASiRAL DuoSept PM-K.

Syndes A

 

K tvorbe chlórdioxidu

Alkalický komponent na báze chloritanu sodného 7,5 % určený na použitie v zariadeniach na tvorbu chlórdioxidu spolu s ASiRAL Syndes S.

Syndes S
K tvorbe chlórdioxidu

Kyselina chlorovodíková 9 %  ako komponent na tvorbu chlórdioxidu s  ASiRAL Syndes A.

Manuálna tvorba chlórdioxidu, nepenivý

DuoSept EmaAlkalický komponent v DuoSept-metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Emol, ASiRAL DuoSept EM-N alebo ASiRAL DuoSept Ems.

DuoSept EmolKyselina sírová komponent v DuoSept-metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Ema.

DuoSept EM-NKyselina dusičná komponent v DuoSept-metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Ema.

DuoSept EmsKyselina chlorovodíková komponent v DuoSept-metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Ema. Na použitie v rámci  úpravy pitnej vody.

Manuálna tvorba k penovej dezinfekcii

DuoSept EmasAlkalický peniaci komponent v  DuoSept-metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Emol. Môže byť používané so súčasnou technikou.

DuoSept EmolKyselina sírová komponent v DuoSept- metóde

V spojení s ASiRAL DuoSept Ema.

Newfoam S-CKyselina fosforečná, dezinfekčný, penivý

V spojení s ASiRAL Newfoam A vzniká dodatočne chlórdioxid ako dezinfekčný komponent.

Newfoam AAlkalický aktivačný komponent

V spojení s ASiRAL Newfoam S-C.

V prípade Vášho záujmu
kontaktujte nášho špecialistu
pre produkty pre Vinárstvo a liehovary

Marián Mojžiš
+421 908 727 820, mojzis@ronchem.sk
Ing. Branislav Magdolen
+421 915 784 096, hygiena@ronchem.sk