Odstránenie a prevencia Listérie a ďalších mikrobiologických hrozieb

persteril15ASiRAL Persteril 15
(Biocíd, registrovaný pod číslom: bio/537/D/11/CCHLP)
Dezinfekcia pracovných povrchov a priestorov najmä v mäsopriemysle, v mliekarenskom priemysle.
Dezinfekcia ovzdušia.
Dezinfekčné brody.
Dezinfekcia plôch a zariadení v zdravotníctve.
Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok na báze kyseliny peroctovej a peroxidu vodíka so širokospektrálnym účinkom napr.: Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Pseudomonas, E.Coli. Použitie pri nízkych koncentráciách, za studena.


Riešenie možných stavov:

  • Čistenie a dezinfekcia CIP okruhov.
  • Čistenie nákladných priestorov automobilov
  • Hygiena mraziarní

V prípade Vášho záujmu
kontaktujte nášho špecialistu
pre potravinársky priemysel

Marián Mojžiš
+421 908 727 820, mojzis@ronchem.sk
Ing. Branislav Magdolen
+421 915 784 096, hygiena@ronchem.sk