Rempur SK

  • Na podlahy, steny, stoly.
  • Ošetrenie strojov, nástrojov z nekorodujúcich materiálov.
  • Bez nebezpečia prenosu zbytku rezíduí do potravín.
  • Aplikácia postrekom.
  • Pracovná koncentrácia 5%.
  • Doba pôsobenia 20 min, neoplachovať.
  • Tekutý prostriedok.
  • Balenie: 25 kg kanister, 12 kg

V prípade Vášho záujmu
kontaktujte nášho špecialistu
pre aditíva

Marián Mojžiš
+421 908 727 820, mojzis@ronchem.sk
Ing. Branislav Magdolen
+421 915 784 096, hygiena@ronchem.sk